Bohosudov
Mariaschein

Socha Piety z výstavy je kopií bohosudovské Madony a nenachází se v Bohosudově, ale v nepříliš vzdálených Malhosticích.

K poutnímu místu se pojí dvě legendy. Podle první zde měla poslední řeholnice z husity vypáleného ženského kláštera ve Světci u Bíliny ukrýt zachráněnou mariánskou sošku do dutiny staré lípy. Po letech ji nalezla dívka, která poblíž stromu žala trávu. Kolem ruky se jí ovinul had, a když vykřikla strachy, spatřila světelnou záři vycházející z mohutné lípy a v ní sošku Panny Marie. Had zmizel a jí se nic nestalo.

Druhá legenda hovoří o množství rytířů z Lužice a Saska, pobitých r. 1426 husity a zde pochovaných. V místě byla postavena dřevěná kaplička, do které byla zázračná socha umístěna. Časem kapličku nahradil kostelík a k němu byli uvedeni jezuité, kteří se s několika přestávkami starají o celý poutní areál dodnes.

Počátkem 18. století zde vznikl velký barokní chrám, obkroužený eliptickým ambitem se sedmi kaplemi, jezuitskou residencí a budovou gymnázia. Celý komplex projektovali Giulio a Octavio Broggiové z Litoměřic.

Za socialismu zabrala areál residence a školy armáda a od r. 1968 se zde nacházela největší základna okupačních vojsk v tehdejším Severočeském kraji.

Baziliku minor Bolestné Matky Boží najdete otevřenou každou neděli, kdy se zde od 9.00 koná mše sv.

A kuriozita závěrem – název Bohosudov použil poprvé František Palacký r. 1848 v „Popisu království českého“ – a to omylem! Zaměnil ho totiž s někdejším pojmenováním obce Novosedlice uTeplic. Původní jméno znělo Mariaschein.


Webové stránky farnosti Bohosudov