Družec

Poutní legenda svázaná se zázračnou mariánskou soškou v kostele Nanebevzetí Panny Marie se datuje až do období třicetileté války, ačkoliv kostel sám pochází z 1. poloviny 14. století a 90 cm vysoká gotická soška Panny Marie s Ježíškem je z doby kolem r. 1400.

Farář Zelenka roku 1677 ve zprávě podané konsistoři píše: „Od zázračné sochy Panny Marie každého roku mnozí velikých milostí dosahují. Praví se, že byla zázračnou již před dobou Žižkovou, a to proto, že prý Žižka kostel spálil a tehdáž socha zůstala v ohni neporušena.“

A nejen to – zůstala nepoškozená i po ničivém nájezdu Švédů. Místní obyvatelé se báli vzácnou sošku ponechat v ruinách kostela a přenesli ji na hlavní oltář kostela ve Smečně. Jenže druhý den byla Madonka opět na původním místě ve svém vlastním, byť vypáleném kostele. Dobří lidé se pokusili přenést sošku ještě jednou. A Maria opět přes noc doputovala na svůj domácí oltář.

Co víc – mezi Smečnem a Družcem se tam, kudy Maria domů putovala, objevily dvě cesty – jedna zlatá a druhá stříbrná. A tak místní raději pro zázračnou sošku opravili její družecký kostel.

Vedle průčelí kostela vpravo stojí veliký kámen, nazývaný Zkamenělec. Podle pověsti tak skončil jistý křivopřísežník.

Farář Kubišta zaznamenal do farní kroniky příběh z roku 1831, kdy kladenský farář Kašpar Weininger vedl do Družce modlitební procesí za odvrácení cholery. Cholera byla zažehnána. Navíc se při této pouti uzdravila žena z epilepsie, když se napila ze zdejší zázračné studánky.

Dnes najdete družecký kostelík otevřený každou neděli, kdy se zde koná mše sv. v 10.00.Webové stránky kostela v Družci